FANDOMPrawda o energii jądrowej test szypkoEdit

Na tej stronie znajdziesz informacje dotyczące poniższych zagadnień. Edit

Promieniowanie jonizujące — czy zawsze jest szkodliwe? 

 • Podstawowe wiadomości o promieniowaniu (rodzaje promieniowania);
 • Pomiar promieniowania; 
 • Naturalne źródła promieniowania i sztuczne źródła promieniowania;
 • Skutki biologiczne promieniowania jonizującego;
 • Ochrona radiologiczna (Międzynarodowe normy ochrony przed promieniowaniem).

II Zastosowanie promieniotwórczości — czyli fizyka jądrowa w medycynie, w przemyśle i w rolnictwie.*Zastosowanie w medycynie (np.: radioterapia w onkologii, tomografia komputerowa, itp.);

 • Zastosowanie w przemyśle (np.: defektoskopia izotopowa, przemysłowa radiografia X i γ, itp.);
 • Zastosowanie w rolnictwie (np.: sterylizacja; higienizacja, itp.)

III Metoda datowania izotopowego — czyli fizyka jądrowa nie tylko dla fizyków. *Prawo rozpadu promieniotwórczego;

 • Aktywność promieniotwórcza;
 • Statystyczny charakter rozpadu promieniotwórczego;
 • Metoda datowania za pomocą izotopu węgla 14C;
 • Wykorzystanie innych izotopów do datowania izotopowego.

IVJądrowe reaktory energetyczne — czyli fizyka jądrowa nie tylko dla wojska.*Uzyskiwanie energii jądrowej;

 • Budowa reaktora jądrowego;
 • Historia reaktorów (pierwsze reaktory jądrowe);
 • Problem syntezy jąder lekkich;
 • Koszty uzyskania poszczególnych rodzajów energii.

VCzy awaria taka jak w Czarnobylu może się powtórzyć?*Opis awarii;

 • Rzeczywiste konsekwencje awarii;
 • Czym różniła się tamta elektrownia od tych, które powstaną w Polsce?

VICzy należy rozwijać energetykę jądrową?*Zapotrzebowanie ludzkości na energię;

 • Wielkość zasobów naturalnych i stopień ich wyczerpania;
 • Energia odnawialna i jej wykorzystanie;
 • Koszty uzyskania poszczególnych rodzajów energii;
 • Program Polskiej Energetyki Jądrowej. 


39e25355b8d5cd88b5b7957cfeb6959edc713ba8

Grzyb, powstały po wybuchu bomby jądrowej.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.